Jumat

Petik Apel Malang

Petik apel malang dan Sewa mobil malang
Petik Ape  
l

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Petik apel malang dan Sewa mobil malang
Petik Apel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Petik apel malang dan sewa mobil malang
Petik Apel
                                                                                           

    Kebun Apel atau tanaman Apel umumnya terdapat
di Malang dan Batu, sehingga petualangan Petik Apel
untuk para wisatawan lokasinya kebanyakan berada
didaerah Batu, karena untuk kawasan Batu dan sekitarnya,
kondisi udaranya masih sejuk, bahkan bila malam hari
hawanya masih terasa dingin sehingga tanaman Apel
tersebut cenderung cocok dapat berkembang biak didaerah
yang berhawa dingin. Memang apabila para wisatawan
sudah berkunjung di Malang alangkah sayangnya apabila
kegiatan Petik Apel sampaiterlewatkan.
   Untuk buah apel sendiri terdapat beberapa jenis apel,
yaitu apel Manalagi, Apel Rome beauty, Apel Anna.
Diantara apel tersebut apel manalagi adalah apel yang
banyak diminati oleh konsumen. Apel Manalagi memiliki
rasanya sangat manis, daging buahnya sedikit keras,
aromanya wangi dan warna kulitnya hijau kekuningan.
Apel Rome beauty memilik rasa manis dan sedikit asam
dagingnya lembut dan sangat cocok untuk penderita
jantung. Apel Anna memiliki rasanya asam manis, ber
tekstur lembut dan kadar airnya sangat tinggi, cocok
untuk yang ingin diet.